Do wyświetlania wyników i analiz eksperymentów z użyciem czujników cyfrowych PASCO nauczyciel powinien posłużyć się tablicą lub monitorem interaktywnym.

Prosimy zapoznać się z ofertą na tablice interaktywne, monitory interaktywne.

Do rejestrowania, prezentowania i analizy danych pomiarowych podczas ćwiczeń uczniowskich wygodnie jest używać tabletu lub laptopa.