Zawartość CO2 w wydychanym powietrzu

Powszechnie znane w Polsce doświadczenie, w którym uczniowie badają zawartość CO2 w wydychanym powietrzu w różnych (zaproponowanych przez Autorkę lub wymyślonych przez siebie) sytuacjach. Wyniki przedstawione są w formie wykresu słupkowego.

  • Przyroda
  • Biologia
  • Szkoła podstawowa

Małgorzata Czaplicka

Nie jest wbudowane, ale użytkownik może zrobić to samodzielnie