Za zimno, za ciepło, w sam raz …

Pomiary temperatury powietrza w różnych miejscach, obserwacja zmian temperatury w czasie. 

Warto rozważyć zaimportowanie do tego doświadczenia kodu programu, na przykład z doświadczenia Monitoring temperatury (uproszczony).

  • Przyroda
  • Szkoła podstawowa

Lena Tkaczyk (KPCEN we Włocławku)

Nie jest wbudowane, ale użytkownik może zrobić to samodzielnie.

Można też zaimportować kod programu, na przykład z doświadczenia Monitoring temperatury (uproszczony)