Wyznaczanie współczynników sprężystości sprężyn

Doświadczenie, w którym uczniowie wyznaczają współczynnik sprężystości sprężyny w oparciu o pomiar okresu drgań wózka przymocowanego do tej sprężyny.

Poza częścią zasadniczą, doświadczenie ma swoje rozszerzenia. Skoro znamy łatwy sposób wyznaczania współczynnika sprężystości sprężyny, możemy go wykorzystać do pomiaru dla wielu sprężyn, połączonych szeregowo, równolegle lub w dowolny inny sposób.

Doświadczenie jest ilustrowane wspaniałymi rysunkami Autorki.

  • Fizyka
  • Liceum lub Technikum

Magdalena Cwojdzińska

Nie jest wbudowane, ale użytkownik może zrobić to samodzielnie