Wyznaczanie temperatury zmian stanów skupienia wody

Badanie temperatury podczas topnienia lodu, parowania i wrzenia wody oraz skraplania pary wodnej.

  • Fizyka
  • Szkoła podstawowa
  • Wiesław Boniecki (Zespół Szkół w Radomicach)
  • Katarzyna Zawacka (KPCEN we Włocławku) 

Nie jest wbudowane, ale użytkownik może zrobić to samodzielnie