Wyznaczanie pH różnych cieczy

Klasyczne doświadczanie ułatwiające zapamiętanie skali pH i przekonanie się, jaki odczyn ma cola. Wykres słupkowy z doświadczenia można wykorzystać do przedstawienia danych dla dowolnych innych substancji.

Doświadczenie to jest też przedstawione na krótkim filmie dydaktyczno-instruktażowym.

  • Chemia
  • Szkoła podstawowa
  • Liceum lub Technikum

Nie jest wbudowane, ale użytkownik może zrobić to samodzielnie