Wymiana ciepła

Ogrzewamy kawałek metalu i wkładamy go do zimnej wody. Notujemy temperaturę początkową metalu, a zamianę temperatury wody obserwujemy na wykresie. Jesteśmy w ten sposób gotowi do sporządzenia bilansu ciepła. 

To jest instrukcja wykonania doświadczenia w formie krótkiego filmów bez słów.