Wykrywanie produktów spalania etanolu

Dysponując czujnikami PASCO można zidentyfikować produkty reakcji chemicznej i badać, jakie towarzyszą jej efekty. W tym doświadczeniu uczniowie badają spalanie etanolu. 

Ponieważ czujniki mogą rejestrować nie tylko obecność substancji, ale także zmiany jej stężenia w czasie, doświadczenia można przeprowadzić dla różnych poziomów zawansowania wiedzy i umiejętności uczniów. 

  • Chemia
  • Szkoła podstawowa
  • Liceum lub Technikum

Tamara Kozikowska (KPCEN we Włocławku)

Nie jest wbudowane, ale użytkownik może zrobić to samodzielnie