Wstęp do pomiarów cyfrowych
(wózek pomiarowy SMART i alarm)

Doświadczenie wstępne, służące przekazaniu uczniom istoty pomiarów cyfrowych oraz związku obserwowanej rzeczywistości z obrazem na ekranie. Uruchamiany na //code.Node alarm przekroczenia ustalonej prędkości jest prostym przykład wykorzystywania kodowania w doświadczeniach przyrodniczych. 
Wykorzystuje wózek pomiarowy SMART i urządzenie //code.Node.

  • każdy
  • Szkoła podstawowa
  • Liceum lub Technikum

Tomasz Sobiepan

TAK (prosty program w języku Blockly do ewentualnej modyfikacji przez uczniów).