Wskaźniki badania odczynu roztworu

Uczniowie badają, czy w warunkach domowych możemy określić odczyn roztworu wykorzystując wyciągi roślinne, a potem używają czujnika do precyzyjnego wyznaczenia wartości pH badanych substancji i porównania ich z wcześniejszymi obserwacjami.

  • Chemia
  • Szkoła podstawowa
  • Anna Skrodzka (Szkoła Podstawowa w Raciążku)
  • Tamara Kozikowska (KPCEN we Włocławku)

Nie jest wbudowane, ale użytkownik może zrobić to samodzielnie