Warzywne baterie

Uczniowie budują ogniwa elektryczne za pomocą ziemniaków (lub innych warzyw albo owoców) i badają, jakie napięcie wytwarza taka warzywna bateria. Dodatkowo, mierząc napięcie na końcach układu kilku takich baterii, poznają prawa rządzące szeregowym łączeniem ogniw elektrycznych.

  • Fizyka
  • Szkoła podstawowa
  • Maria Ryczkowska (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chalinie)
  • Katarzyna Zawacka (KPCEN we Włocławku)

Nie jest wbudowane, ale użytkownik może zrobić to samodzielnie