Wahadło fizyczne

Doświadczenie, w którym uczniowie badają wykresy α(t) i ω(t) w ruchu wahadła fizycznego oraz porównują je z zależnościami x(t) i v(t) w ruchu wahadła matematycznego, a następnie wyznaczają moment bezwładności bryły względem wybranej osi na podstawie okresu drgań tej bryły wokół tej osi.

Doświadczenie zawiera mnóstwo pięknych, poglądowych rysunków wykonanych przez Autorkę, przykładów, wyjaśnień dotyczących ruchu obrotowego brył sztywnych oraz część poświęconą twierdzeniu Steinera.

  • Fizyka
  • Liceum lub Technikum

Magdalena Cwojdzińska

Nie jest wbudowane, ale użytkownik może zrobić to samodzielnie