Termostat

Doświadczenie zawiera kod programu Blockly, który włącza i wyłącza zasilanie w zależności od wartości temperatury. Pomaga w nauczaniu kodowania.

Może być także wykorzystywane, jako narzędzie pomocnicze na lekcjach fizyki, biologii, chemii lub przyrody.