Tarcie na równi pochyłej

Doświadczenie dotyczące zjawiska tarcia na równi pochyłej, ale przeprowadzone w nowoczesny i atrakcyjny sposób, z wielopoziomowym wykorzystaniem IT i wspaniałymi rysunkami Autorki.

Składa się z dwóch części. Pierwsza, to wyznaczenie współczynników tarcia statycznego i kinetycznego w standardowy sposób. Druga, opcjonalna wersja, to fascynująca technika wyznaczania współczynnika tarcia kinetycznego ciała poruszającego się z przyspieszeniem, okraszona wykresami odwołującymi się do wiedzy uczniów z zakresu kinematyki. Oferuje różne warianty przeprowadzenia doświadczenia, różniące się stopniem automatyzacji pomiarów.

Doświadczenie zawiera kalkulatory, które ułatwiają obliczenia na podstawie zmierzonych wartości doświadczalnych. To nic innego, jak zastosowanie nowoczesnej technologii cyfrowej i skorzystanie z możliwości programu SPARKvue. Pouczające będzie, gdy uczniowie prześledzą, jak taki kalkulator został skonstruowany. Nie warto bowiem stosować automatów bez zrozumienia, a poza tym – to kolejny poziom technologii wykonywania doświadczeń: od zjawiska fizycznego, poprzez cyfrowe pomiary do wykorzystania technik komputerowych w celu automatyzacji otrzymywania wyników.

Doświadczenie ma też wersję krótszą, Tarcie statyczne na równi – automat ,dotyczącą tylko tarcia statycznego (z automatycznym wyznaczaniem współczynnika tarcia) oraz prostszą, w której bada się tarcie na powierzchni płaskiej, a nie na równi pochyłej: Tarcie – wróg, czy przyjaciel?

  • Tor jezdny z 2 wózkami SMART – zestaw z akcesoriami (ME-5718A lub dowolny inny)

   Do automatyzacji pomiarów:

  • Fizyka
  • Liceum lub Technikum

Magdalena Cwojdzińska

Nie jest wbudowane, ale użytkownik może zrobić to samodzielnie