Szybkość fotosyntezy – cz. 1 (pomiary)

Celem doświadczenia jest wyznaczenie szybkości fotosyntezy, w oparciu o pomiar zmian stężenia CO2.
Ten opis zawiera także szczegółowe wskazówki dla ucznia, który chciałby obliczać tę wielkość na podstawie bieżących wskazań czujnika, wykorzystując napisany samodzielnie kod programu Blockly.

Gotowy kod programu znajduje się w doświadczeniu Szybkość fotosyntezy – cz. 2 (program).

  • Biologia
  • Programowanie
  • Szkoła podstawowa
  • Liceum lub Technikum

TAK – zawiera instrukcję napisania programu.