Sygnalizator stanu nieważkości

Doświadczenie wyjaśniające trudne pojęcie z fizyki za pomocą łatwego programowania czujników PASCO. Zawiera kod programu wykorzystany w filmie pod tym samym tytułem.

Najlepiej, jeśli uczniowie samodzielnie napiszą taki kod, a to doświadczenie wykorzystają jako sprawdzenie swojej koncepcji. Uwagi metodyczne dotyczące doświadczenia można znaleźć w informacji o filmie.