Siedlisko roślin a czynniki abiotyczne

Zajęcia doświadczalne i obserwacyjne w terenie – badanie (i pomiar parametrów) czynników wywierających wpływ na ekosystemy. 

  • Biologia
  • Szkoła podstawowa
  • Liceum lub Technikum

Katarzyna Zawacka (KPCEN we Włocławku)

Nie jest wbudowane, ale użytkownik może zrobić to samodzielnie