Rozkład nadtlenku wodoru?

W doświadczeniu zastosowano cyfrowy czujnik temperatury od zbadania tempa przebiegu reakcji chemicznej w zależności od zastosowania katalizatora. Dodanie barwnika powoduje, że proces jest atrakcyjny wizualnie.

To jest instrukcja wykonania doświadczenia w formie krótkiego filmów bez słów.