Procesy egzotermiczne i endotermiczne

Doświadczenie zawiera cztery przykłady ułatwiające odróżnienie procesów endotermicznych od egzotermicznych oraz zjawisk fizycznych od reakcji chemicznych.  

  • Chemia
  • Szkoła podstawowa
  • Liceum lub Technikum

Anna Władkowska (CDN Leszno)

Nie jest wbudowane, ale użytkownik może zrobić to samodzielnie