Pręt w ruchu obrotowym

To interesujące ćwiczenie składające się z trzech części.

W pierwszej, uczniowie zapoznają się z podstawowymi wielkościami opisującymi ruch obrotowy, stawiają hipotezy i weryfikują je doświadczalnie.

W drugiej, sprawdzają czy i jak ruch pręta zależy od jego masy oraz momentu bezwładności, a swoje obserwacje potwierdzają teoretycznie wykorzystując zasadę zachowania energii.

W trzeciej, zapoznają doświadczalnie się z przybliżeniem małych kątów stosowanym do teoretycznego opisu ruchu wahadła.

  • Fizyka
  • Liceum lub Technikum

Symeon Gałka

Nie jest wbudowane, ale użytkownik może zrobić to samodzielnie