Prędkość i szybkość

Lekcja badawcza PASCO (przetłumaczona z języka angielskiego), zawierająca wiele doświadczeń i ćwiczeń sprawdzających, do wykonania przez uczniów. Omawia zagadnienia różnicy pomiędzy pojęciami „szybkość” i „prędkość” oraz wykresy zmian tych wielkości w czasie. Doświadczenia, w których poruszają się sami uczniowie pozwalają im lepiej zrozumieć zagadnienie. 

  • Fizyka
  • Szkoła podstawowa
  • Liceum lub Technikum

Nie jest wbudowane, ale użytkownik może zrobić to samodzielnie