Prawo Boyle’a-Mariotte’a

Badanie zależności ciśnienia od objętości gazu. 

Dzięki możliwościom programu SPARKvue, można zbadać proporcjonalność ciśnienia p do objętości V wykonując wykres zależności iloczynu pV od dowolnej innej wielkości. 

Doświadczenie warto wykonać w oparciu o film instruktażowy pod tym samym tytułem.

  • Fizyka
  • Liceum lub Technikum

Nie jest wbudowane, ale użytkownik może zrobić to samodzielnie