Popęd siły a zmiana pędu ciała

Doświadczenie, w którym wykorzystując wózek pomiarowy SMART, można odczytać z wykresów zmianę prędkości ciała i jego masę (czyli zmianę pędu) oraz pole pod wykresem siły działającej na to ciało w zależności od czasu (czyli popęd tej siły). Porównanie obu wielkości prowadzi do potwierdzenia drugiej zasady dynamiki Newtona w tym sformułowaniu.