Pomiar prędkości dźwięku w powietrzu

Doświadczenie wykonuje się za pomocą czujnika dźwięku lub mikrofonu wbudowanego w smartfon. 

Wersja doświadczenia, w której pomiar wykonuje się w terenie, wykorzystując na przykład odbicie dźwięku od ściany budynku. 

lub

  • smartfon z zainstalowanym programem SPARKvue
  • Fizyka
  • Szkoła podstawowa
  • Liceum lub Technikum

Nie jest wbudowane, ale użytkownik może zrobić to samodzielnie