Otrzymywanie tlenu w reakcji ogrzewania manganianu(VII) potasu

Uczniowie badają, jaki gaz wydziela się podczas ogrzewania manganianu(VII) potasu oraz badają jego właściwości. 

  • Chemia
  • Szkoła podstawowa
  • Liceum lub Technikum
  • Opracowała: Joanna Kozicka (I Liceum Ogólnokształcące im Ziemi Kujawskiej we Włocławku)
  • Koordynator: Tamara Kozikowska (KPCEN we Włocławku)

Nie jest wbudowane, ale użytkownik może zrobić to samodzielnie