O czym informują rośliny w Twoim otoczeniu?

Badanie odczynu gleby dla wybranych gatunków roślin.
Które rośliny są wskaźnikami (bioindentyfikatorami) poszczególnych rodzajów gleb?

  • Biologia
  • Szkoła podstawowa

Lena Tkaczyk (KPCEN we Włocławku)

Nie jest wbudowane, ale użytkownik może zrobić to samodzielnie