Natlenienie wody a  jej temperatura

Uczniowie mierzą zawartość tlenu rozpuszczonego w tej samej wodzie, ale o różnych temperaturach, a następnie wyciągają wnioski. 

  • Chemia
  • Biologia
  • Szkoła podstawowa
  • Liceum lub Technikum
  • Ewa Olejnik
  • Katarzyna Zawacka

(KPCEN we Włocławku)

Nie jest wbudowane, ale użytkownik może zrobić to samodzielnie