Nacisk włącza światła drogowe

Doświadczenie rozwijające umiejętność programowania (zastosowanie zmiennych logicznych), którego można także użyć jako element sterujący do wielu doświadczeń przyrodniczych. 

Siła przewyższająca 10 N (lub dowolny inny impuls – wynik pomiaru) uruchamia zasilanie modułem generatora AC/DC (lub dowolny inny element wykonawczy). 

Jeden impuls włącza zasilanie, a drugi je wyłącza.