Monitoring temperatury (uproszczony)

Doświadczenie szkoleniowe, zawierające kod informujący o zmianie temperatury względem ustalonej w programie.

Najlepiej, jeśli użytkownik samodzielnie napisze kod, a to doświadczenie wykorzysta jako sprawdzenie swojej pracy.

Doświadczenie może być wykorzystane na każdym przedmiocie do monitorowania dowolnej wielkości mierzonej (wystarczy mała przeróbka kodu).

lub dowolny inny bezprzewodowy czujnik PASCO (wystarczy drobna przeróbka kodu)

  • Programowanie
  • dowolny inny przedmiot (po adaptacji kodu)
  • Szkoła podstawowa
  • Liceum lub Technikum

TAK (doświadczenie szkoleniowe)