Model obwodu prądu

Model obwodu elektrycznego PASCO pozwala na zbudowanie obwodu tak, by wyglądał identycznie, jak jego schemat. To pomaga uczniom zrozumieć tematy związane z budową i działaniem obwodów prądu stałego i zmiennego. 

To jest instrukcja wykonania doświadczenia w formie krótkiego filmów bez słów.