Licznik kroków

Zawiera kod tworzący licznik kroków za pomocą zaprogramowania akcelerometru. Najlepiej, jeśli uczniowie samodzielnie napiszą taki kod, a to doświadczenie wykorzystają jako sprawdzenie swojej koncepcji.