Ładowanie kondensatora

Uczniowie badają przebieg ładowania kondensatora w obwodzie RC, a następnie do otrzymanego wykresu zależności napięcia od czasu dopasowują funkcję matematyczną. Okazuje się, że jest to funkcja eksponencjalna, która pojawia się w wielu dziedzinach fizyki. 

Doświadczenie zawiera wszystkie wzory matematyczne dotyczące opisu zjawiska oraz wyjaśnienia na różnym poziomie ogólności, tak aby było interesujące nawet wtedy, gdy aparat matematyczny wykracza poza podstawę programową. 

W razie potrzeby, do dyspozycji jest plik z przykładowymi danymi uzyskanymi w tym eksperymencie.