Fotosynteza

Słynna lekcja badawcza PASCO (przetłumaczona z języka angielskiego), zawierająca wiele doświadczeń i ćwiczeń sprawdzających, do wykonania przez uczniów. Dowodzi istnienia procesu fotosyntezy i oddychania roślin, pozwala zbadać jak te procesy zależą od różnych warunków zewnętrznych.

  • Biologia
  • Przyroda
  • Szkoła podstawowa
  • Liceum lub Technikum

Nie jest wbudowane, ale użytkownik może zrobić to samodzielnie lub wykorzystać doświadczenia:

Szybkość fotosyntezy – cz. 1 (pomiary)

Szybkość fotosyntezy – cz. 2 (program)