Elektroliza

Wodnych roztworów elektrolitów

Otrzymywanie tlenu

Uczniowie przeprowadzają elektrolizę wodnego roztworu kwasu siarkowego (VI) i mierzą stężenie tlenu wokół dodatniej elektrody. 

  • Chemia
  • Liceum lub Technikum
  • Joanna Kozicka (I Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku)
  • Koordynator: Tamara Kozikowska (nauczyciel konsultant w KPCEN we Włocławku)

Nie jest wbudowane, ale użytkownik może zrobić to samodzielnie