Dodawanie napięć ogniw

Doświadczenie w pełni wykorzystujące cyfrowe możliwości pomiaru napięcia oraz dostępną w programie SPARKvue opcje wyświetlania danych poddanych operacjom matematycznym (tu: dodawaniu dwóch pomiarów). Przygotowane dla prądu stałego, ale można je wykorzystać także do dodawania napięć zmiennych – wtedy staje się szczególne atrakcyjne.

  • Fizyka
  • Liceum lub Technikum

Jan Płoński

Nie jest wbudowane, ale użytkownik może zrobić to samodzielnie