Czy jajko potrafi pływać?

Uczniowie sprawdzają, czy jajko „potrafi” pływać, wrzucając go do czystej wody lub roztworów soli kuchennej o różnym stężeniu, wyznaczonym za pomocą czujnika zasolenia. Młodzież zapoznaje się w ten sposób z pojęciem siły wyporu i bada, od czego ona zależy.

  • Fizyka
  • Szkoła podstawowa
  • Maria Ryczkowska (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chalinie)
  • Katarzyna Zawacka (KPCEN we Włocławku)

Nie jest wbudowane, ale użytkownik może zrobić to samodzielnie