Co ucieka z wody gazowanej?

Doświadczenie poświęcone przewodnictwu elektrycznemu cieczy i wykorzystaniu czujnika konduktywności. Pomiar wykonywany jest przez dłuższy czas (kilkanaście – kilkadziesiąt minut) w trybie zdalnego rejestrowania danych  (bezpośrednio do pamięci czujnika).

  • Chemia
  • Szkoła podstawowa
  • Liceum lub Technikum

Aleksandra Pietkiewicz-Graczyk

Nie jest wbudowane, ale użytkownik może zrobić to samodzielnie