Co ma wspólnego fotooddychanie z fotosyntezą?

Modelowanie procesu fotooddychania, który hamuje proces fotosyntezy u roślin w strefie równikowej. Jest to mechanizm przystosowania organizmów roślinnych do wysokiego natężenia światła.

W doświadczeniu roślina oświetlana jest światłem o różnej intensywności, a uczniowie badają stężenie tlenu wydzielanego w procesie fotosyntezy. Intensywność fotosyntezy początkowo wzrasta, aż do momentu świetlnego punktu wysycenia. Po przekroczeniu tej granicy następują procesy uszkadzania chlorofilu, zmniejszenie turgoru poprzez intensywną transpirację, zamykanie aparatów szparkowych – wtedy zaczyna brakować dwutlenku węgla.

  • Biologia
  • Liceum lub Technikum
  • Ewa Olejnik
  • Katarzyna Zawacka

(KPCEN we Włocławku)

TAK. W programie zawarto prosty kod informujący o wyniku doświadczenia.