Bryła sztywna na równi pochyłej

Uczniowie obserwują wykres prędkości ruchu postępowego od czasu dla różnych brył staczających się z równi pochyłej: walców, kul (o różnych promieniach). Korzystając z wyprowadzonych wzorów dotyczących zamiany energii potencjalnej na energie kinetyczne można wyznaczyć w ten sposób moment bezwładności bryły i porównać go z wartością teoretyczną. 

  • Fizyka
  • Liceum lub Technikum

Symeon Gałka

Nie jest wbudowane, ale użytkownik może zrobić to samodzielnie