Badanie przewodnictwa cieplnego

Doświadczenie dotyczące przewodnictwa cieplnego różnych substancji (najczęściej metali i niemetali). Można je wykonać w sposób jakościowy lub wyznaczyć eksperymentalnie współczynnik przewodnictwa cieplnego określonego materiału.

  • Fizyka
  • Szkoła podstawowa
  • Liceum lub Technikum

Jan Płoński

Nie jest wbudowane, ale użytkownik może zrobić to samodzielnie