2 prawo dynamiki Newtona

Doświadczenie wykorzystuje wózek pomiarowy SMART i obciążnik. Czujniki podają wartość czasu ruchu, przyspieszenia i siły, a program wylicza w tabeli współczynnik proporcjonalności. Zadaniem uczniów jest odnaleźć sens fizyczny tego współczynnika.