Pomosty pomiędzy rzeczywistością a wyświetlanym wynikiem

Cyfrowy czujnik, który wyświetla dane pomiarowe, jest tajemniczą „czarną skrzynką”.

Skąd wiadomo, co to mierzy i jak uczeń w to uwierzy?

Zanim zaczniesz wykorzystywać urządzenie do pomiaru pokaż, że wyniki są realną rzeczywistością. Najłatwiej to zrobić sprawdzając miarką wynik z czujnika położenia, obserwując stałą prędkość ruchu i zmieniając tę prędkość (możesz wykorzystać program MatchGraph! ). Warto porównać wskazania czujnika pH z papierkiem lakmusowym lub stwierdzić obecność dwutlenku węgla zarówno czujnikiem, jak i wodą wapienną. Raz zbudowany pomost pomiędzy rzeczywistością a wyświetlanym wynikiem pozwoli uczniom (przyzwyczajonym przecież do technik cyfrowych) uwierzyć w wyniki każdego następnego pomiaru.

PASCO Polska przygotowało kilka przykładowych doświadczeń, które mogą pomóc w takim budowaniu pomostów:

Naszym zdaniem, w szkołach średnich warto budować innego rodzaju pomosty – dotyczące niepewności pomiarowych. Gotowe wyniki obliczeń statystycznych są dostępne w programach SPARKvue i Capstone, ale zanim uczniowie zaczną z nich korzystać, powinni sami wyznaczyć średni błąd kwadratowy na podstawie wykonanej serii pomiarów.

Udostępnij: