PASCO w Olsztynie 2020

Cyfrowe doświadczenia w Olsztynie, z wykorzystaniem programowania PASCO.

30 września 2020 r. Profesor Pasco pojechał do Olsztyna, gdzie w gościnnych murach tamtejszego Planetarium spotkał się z nauczycielami przedmiotów przyrodniczych Warmii i Mazur. Zaprezentował tam szereg pomysłów dotyczących wykorzystania cyfrowych metod przeprowadzania doświadczeń na lekcjach do celów dydaktycznych.

Po raz pierwszy na tego typu spotkaniach, Profesor Pasco przeprowadził pokaz eksperymentów, w których wykorzystuje się programowanie komputerowe. Jeden z nich dotyczył określania pH płynów, co może być wykorzystane na przykład w fabrykach do identyfikowania i segregowania substancji. Drugi dotyczył reakcji komputera na siłę nacisku przekraczającą ustalaną wartość. Zastosowań tego pomysłu może być tak wiele, że trudno je tu wyliczać.

Takie eksperymenty oraz wiele innych, równie ciekawych, może przeprowadzić na swojej lekcji każdy nauczyciel, który dysponuje bezprzewodowymi czujnikami PASCO.

Podczas spotkania, uczestniczący w nim nauczyciele brali czynny udział w pokazach i sami wykonywali eksperymenty, kierując się wskazówkami Profesora Pasco. Okazało się, że wykorzystanie zaawansowanej technologii cyfrowej na lekcji wcale nie jest trudne. Po zajęciach zostali poproszeni o opinie na temat tego, jakie korzyści może przynieść wykorzystanie czujników cyfrowych w szkole. Zebrane wypowiedzi można podzielić na trzy kategorie. Częstotliwość występowania każdej z nich przedstawiono na diagramie obok.

Życzyć by sobie tylko można, by każda szkoła miała możliwość wykorzystania zalet dydaktycznych, jakie przynosi zastosowanie technologii cyfrowych na lekcjach przedmiotów przyrodniczych.

Udostępnij: