PASCO. Fantastyczna lekcja we Włocławku

Tuż przed długim weekendem, we wtorek, zostaliśmy zaproszeni na lekcję do Gimnazjum Nr 14 im. Jana Pawła II we Włocławku. Młodzież wykonywała doświadczenia za pomocą sprzętu z mobilnej pracowni PASCO. Badano stężenie dwutlenku węgla w różnych rodzajach wód mineralnych oraz napojów chłodzących.

Inna grupa mierzyła pH różnych substancji domowego użytku. Oba ćwiczenia były interdyscyplinarne – wykorzystywano metody badania z dziedziny chemii, a wnioski dotyczyły biologii i odżywania człowieka. Młodzieży bardzo podobało się, że mogli analizować w tak atrakcyjny sposób to, czym na co dzień się posługują oraz możliwość obserwowania pomiarów w czasie rzeczywistym za pomocą wykresów na komputerze. Widać było również umiejętności warsztatowe i dydaktyczne nauczycielek, które prowadziły zajęcia. Ich praca była godna podziwu.

Udostępnij: