PASCO na 46 Zjeździe PTF

Zobacz także więcej filmów i materiałów dla uczelni wyższych

Niedziela, 18 października 2020 roku, trzeci dzień 46 Nadzwyczajnego Zjazdu Fizyków Polskich poświęcona była dydaktyce tego przedmiotu. Cztery wystąpienia dotyczyły eksperymentów i demonstracji doświadczeń, przy czym w połowie z nich używano przyrządów PASCO lub chwalono ich zalety dydaktyczne.

Podczas sesji „Spektakularne pokazy fizyczne na przestrzeni 100 lat”, dr Krzysztof Karpierz pokazywał miedzy innymi doświadczalne wyznaczenie prędkości światła wg pomysłu Michelsona i Morleya, używając do tego zestawu produkcji PASCO.

Autorytet wśród nauczycieli, Mirosław Łoś, podczas wspólnego wystąpienia z równie znaną, panią Marią Dobkowską, chwalił zalety bezprzewodowych czujników PASCO, a w szczególności rewelacyjne oprogramowanie do wykonywania analizy danych doświadczalnych podczas lekcji.

Zobacz filmik, w który mowa o czujnikach i programie PASCO

Udostępnij: