Czujniki bezprzewodowe

Czujniki bezprzewodowe

Czujniki PASCO, to urządzenia cyfrowe do pomiarów i analiz podczas doświadczeń na lekcjach przedmiotów przyrodniczych. Dzięki nim można uczyć tego, co najbardziej potrzebne, w najskuteczniejszy sposób.

Bezprzewodowe czujniki PASCO:
• Umożliwiają błyskawiczne przygotowanie doświadczeń, dlatego na lekcji można przeprowadzić ich więcej.
• Są bardzo łatwe w obsłudze dla każdego.
• Mają kieszonkowe rozmiary i są wytrzymałe.
• Mogą rejestrować dane bezpośrednio do pamięci wewnętrznej podczas pomiarów długoterminowych lub w trenie.

Czytaj więcej!

Szkoły

Szkoły

Nareszcie nauczyciele przedmiotów przyrodniczych mogą bez przeszkód ilustrować lekcje pokazami i doświadczeniami przeprowadzanymi przez uczniów. Dotychczasowe problemy - brak czasu, pieniędzy i nie zawsze sprawne przyrządy - to już historia. Dzięki cyfrowym i bezprzewodowym czujnikom PASCO eksperyment można przygotować w ciągu minuty a wyniki wyświetlać i analizować na dowolnym urządzeniu.

Czytaj więcej!

Uczelnie

Uczelnie

Wysokie wymagania łączące nowoczesność technologiczną z poglądowością, stawiane przez uczelnie wyższe, można spełnić korzystając z laboratoriów PASCO, wyposażonych w cyfrowe czujniki współpracujące z wydajnym oprogramowaniem PASCO Capstone. To idealne rozwiązanie w pracowniach do ćwiczeń dla studentów, podczas pokazów w salach wykładowych oraz przy kształceniu przyszłych i obecnych nauczycieli.

Czytaj więcej!

Termostat

Termostat Na podstawie odczytów czujnika temperatury program włącza lub wyłącza moduł generatora sygnału AC/DC. Sygnał ten może sterować stycznikiem, który uruchamia zasilanie lampy, grzejnika itp., ogrzewającym gaz lub ciecz, której temperaturę kontrolujemy. Na takiej zasadzie działa termostat.  Przedmioty Fizyka Programowanie Poziom nauczania Szkoła podstawowa Liceum lub Technikum Czujniki wykorzystywane EM-3533 – Bezprzewodowy moduł generatora sygnału

Licznik kroków

Licznik kroków Budowanie programu, który zlicza nasze kroki na podstawie odczytów akcelerometru trzymanego w kieszeni.  Przykładowy program w języku Blockly znajduje się poniżej. Warto jednak zapoznać się z opisem doświadczenia w programie do obsługi czujników i eksperymentów, SPARKvue. Zamieszczono tam porady, jak wyznaczyć charakterystykę urządzenia, które używamy, by program działał prawidłowo. Przedmioty Fizyka Programowanie Poziom

Wykonywanie eksperymentów wspólnie z uczniami poprzez współdzielenie danych doświadczalnych

Jednym z najpoważniejszych problemów dydaktycznych nauczania zdalnego w zakresie przedmiotów przyrodniczych jest brak możliwości przeprowadzania doświadczeń przez uczniów. Używanie symulacji lub oglądnie filmów, jak robi się doświadczenia, nie rozwiązuje go a powoduje wielogodzinne przebywanie uczniów przed ekranem komputera. Rozwiązaniem jest natomiast zastosowanie technologii pozwalającej na dzielenie się z uczniami przez Internet danymi przyprowadzanego doświadczenia. Możliwości