OGŁASZAMY KONKURS! Na najciekawszy opis doświadczenia do wykonania za pomocą czujników PASCO

Konkurs!

Ogłaszamy konkurs na najciekawszy opis doświadczenia do wykonania za pomocą czujników PASCO podczas lekcji przedmiotów przyrodniczych w szkołach.

Konkurs będzie trwał do końca września 2018 r.

Zwycięzcy otrzymają nagrody w postaci czujników PASCO.

Wystarczy opis jednego doświadczenia, nawet na kilka minut lekcji. Najważniejsze, by ułatwiało ono uczniom zrozumienie i zapamiętanie materiału nauczania.

Opis może być wykonany w dowolnej formie – wszystkie wyróżnione prace zostaną sprawdzone doświadczalnie i opublikowane w formie doświadczeń w programie SPARKvue do obsługi czujników PASCO. Nie trzeba więc wykonać doświadczenia, którego opis weźmie udział w konkursie. Wystarczy pomysł!

Prosimy koniecznie o zapoznanie się ze szczegółami: Regulamin konkursu PASCO edycja 1, Regulamin konkursu PASCO-edycja 1_załączniki

Osoba biorąca udział w konkursie musi wydrukować, podpisać i przesłać do Organizatora powyższe załączniki do regulaminu.

W razie dodatkowych pytań i  pomysłów  – prosimy o KONTAKT.

Udostępnij: