Odczyn gleby

Odczyn gleby

Badanie odczynu pH gleby pobranej z różnych miejsc.

Na końcu umieszczono kilka pytań dotyczących właściwości gleb o różnym odczynie pH.

  • Geografia
  • Szkoła podstawowa
  • Liceum lub Technikum 

Ewa Olejnik (KPCEN we Włocławku)

Nie jest wbudowane, ale użytkownik może zrobić to samodzielnie

Udostępnij: