PASCO w Polsce – wizja

Nowoczesna szkoła powinna wyposażyć uczniów w wiedzę i umiejętności przydatne po jej ukończeniu, w sposób skuteczny i przyjazny dla nich, czyli poprzez doświadczalne odkrywanie praw przyrody, uwzględniając technologie informacyjno-komunikacyjne, z którymi dziecko styka się od najmłodszych lat.

Dzisiejsza młodzież niemal od urodzenia czerpie wiedzę z Internetu i uczy się metodą prób i błędów „klikając w klawiaturę” komputerów i smartfonów. Rolą nauczycieli jest z po pierwsze, ukierunkować te poszukiwania tak, by były odpowiedzialne, bezpieczne i twórcze, a po drugie wykorzystywać jak najszerzej naturalną dla dzieci i młodzieży metodę poznawania świata, czyli uczyć przez doświadczanie i próbowanie, używając technologii cyfrowych.

PASCO, dzięki stosowaniu najnowszej technologii, znacznie upraszcza metodologię eksperymentów i pomiarów w pracowniach szkolnych oraz laboratoriach na wyższych uczelniach, tworząc warunki do powszechnego stosowania doświadczenia jako metody nauczania. Co więcej, metodologia ta opiera się na technikach cyfrowych a oprogramowanie jest dostępne bezpłatnie dla każdego ucznia. Takie metody nauczania są więc po pierwsze skuteczne, a po drugie pozwalają uczniom na uczenie się w naturalny dla nich sposób, czyli  „klikając w klawiaturę” tabletów lub smartfonów.