Nowoczesne cyfrowe pracownie przyrodnicze z dofinansowaniem z MEN

Najlepsze wykorzystanie dofinansowania MEN na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych, w ramach  0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Dofinansowanie dla szkół podstawowych, które w związku z reformą muszą zakupić pomoce dydaktyczne do nauczania przedmiotów przyrodniczych

3 kwietnia 2019 roku MEN ogłosiło kryteria podziału 0,4% rezerwy subwencji oświatowej na rok 2019. Punkt V tego dokumentu dotyczy rozłożonego na lata 2018-2021 programu bezzwrotnego wsparcia finansowego szkół, które będą potrzebować pracowni do biologii, geografii, chemii i fizyki. Wnioski muszą złożyć organy prowadzące szkół bezpośrednio do MEN za pośrednictwem platformy ePUAP do 14 czerwca 2019 r. Dla wygody dołączamy: wyciąg z dokumentu MEN oraz link do strony MEN.

Najważniejsze informacje o zasadach dofinansowania

  1. Dofinansowanie przysługuje szkołom podstawowym, które nie mają w strukturze swojej lub zespołu szkół oddziałów gimnazjalnych, a będą mieć od 01.09.2019 klasę V, VII lub VIII.
  2. O dofinansowanie mogą się ubiegać organy prowadzące (JST, osoby prawne lub fizyczne), w każdym roku dla ¼ swoich szkół spełniających kryteria.
  3. Dofinansowanie dotyczy wyposażenia w pomoce dydaktyczne do nauczania biologii, geografii, chemii i fizyki.
  4. MEN nie określa, jakiego rodzaju pomoce dydaktyczne można zakupić i nie wymaga uzasadnienia wyboru.
  5. MEN nie ustala górnej granicy kwoty dofinansowania.
  6. Nie jest konieczny wkład własny szkoły.

Co wybrać?

Szkoły podstawowe, które w związku z reformą muszą wyposażyć od podstaw pracownie fizyki, chemii i biologii stoją przed niepowtarzalną okazją zbudowania od początku wizji nauczania tych przedmiotów, opartego na przeprowadzaniu doświadczeń. Obserwując rynek pomocy dydaktycznych łatwo zauważyć, że będzie to oznaczało albo zakup urządzeń zaprojektowanych jeszcze w XIX wieku, albo skonstruowanych w XXI wieku, cyfrowych. Wybór należy do szkół i ich organów prowadzących.

Jednak, gdy dzisiejsi uczniowie zakończą edukację i wejdą na rynek pracy, rzeczywistość będzie niemal w pełni cyfrowa. Szkoła albo ich do tego przygotuje, albo pozostawi samych sobie. Ponadto, młodzież już dzisiaj posługuje się na co dzień komputerami i smartfonami, więc aby skutecznie uczyć, trzeba wziąć to pod uwagę.

Jeśli szkoła zdecyduje się na wyposażenie swoich pracowni w urządzenia cyfrowe, z pomocą przychodzi system PASCO. To nie tylko czujniki cyfrowe, ale przede wszystkim sposób na to, jak dzięki nim codziennie wykonywać doświadczenia na lekcjach. Wszystko dzięki:

  • technologii bezprzewodowej, która umożliwia natychmiastowe uruchomienie pomiarów;
  • opracowanym przez polskich nauczycieli materiałom do obowiązujących podstaw programowych;
  • unikalnemu programowi do obsługi urządzeń, zawierającemu zarówno gotowe doświadczenia jak i możliwość swobodnego tworzenia nowych;
  • dodatkowemu wsparciu w formie infolinii dydaktycznej i sieci współpracy między nauczycielami.

Zawartość wniosku o dofinansowanie

Szkoły lub organy prowadzące, które zdecydują się na zakup urządzeń PASCO, powinny dokonać wyboru zestawów lub pojedynczych czujników na stronie www.pasco.com.pl (sekcja: Szkoły -> Podstawowe) a następnie wpisać koszty do złącznika 5 oraz nazwy zestawów do załącznika 5a dokumentu: Załączniki 5 i 5a.

Oferujemy pomoc w doborze sprzętu i wypełnieniu dokumentacji. Zainteresowanych prosimy o kontakt z IRS lub najbliższym dystrybutorem.

Udostępnij: